ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ โรงเรียนนารีนุกูล
 
ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ โรงเรียนนารีนุกูล

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

นักเรียนเข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียน

เข้าระบบ
รหัสผู้ใช้   
รหัสผ่าน  
 

 

ลงทะเบียนเรียน 7 พฤษภาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
รหัสผู้ใช้ = เลขประจำตัวประชาชน / รหัสผ่าน = เลขประจำตัวนักเรียน
 
โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-5800 โทรสาร. 0-4524-5801 Email : narinukun.web@gmail.com
 

สำหรับครูที่ปรึกษา

สำหรับเจ้าหน้าที่ทะเบียน

 
จำนวนการลงทะเบียนเรียนของนักเรียนทุกระดับชั้น

ยังไม่ลงทะเบียนเรียน (คน) ลงทะเบียนเรียนแล้ว (คน) นักเรียนในระบบทั้งหมด (คน)
2947 3 3518
 
สถิติการใช้งานหน้านี้ =   42126  ครั้ง