ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ โรงเรียนนารีนุกูล
 

ระบบลงทะเบียนเรียนออนไลน์ โรงเรียนนารีนุกูล

กรุณาเลือกบทบาทในระบบของท่าน

ครูที่ปรึกษาคนที่ 1
 
ครูที่ปรึกษาคนที่ 2
 
 คำสั่งครูที่ปรึกษา 
 
    กลับหน้าหลัก    

โรงเรียนนารีนุกูล เลขที่ 102 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี 34000
โทร.0-4524-5800 โทรสาร. 0-4524-5801 Email : narinukun.web@gmail.com